- Yaz?l?m Geli?tirme

Yaz?l?m Geli?tirme

Yaz?l?m Geli?tirme


blog-details


Quart Bili?im ailesi olarak, gerek mevcut, gerek m?terilerimizin ihtiyalar?na ynelik geli?tirdi?imiz yaz?l?m zmleri ile ncelikli amac?m?z m?terilerimizin kurumsal yap?lar?n? glendirerek, operasyonel i?leri dijital dnyaya ta??yarak kaynak ve maliyet tasarrufu sa?lamakt?r. Bu misyonu gerekle?tirirken m?terilerimizin ihtiyalar?n? en gncel teknolojileri kullanarak zmeyi ve ba?ar?lar?na katk?da bulunmay? hedeflemekteyiz. Quart Bili?im, kurumlar?n ihtiyalar?n? do?ru ?ekilde analiz eder. M?terilerinin ihtiya duydu?u sistem ve uygulamalar? optimum dzeyde geli?tirir.

Kurumlara zel yaz?l?m geli?tirme srecimizi Quart Bili?im metodolojisi ile ynetmekteyiz. Quart Bili?im olarak mobil, web, intranet uygulamalar?ndan desktop uygulamalar?na kadar her platforma ynelik uygulamalar geli?tirerek m?terilerimizin her trl ihtiyac?na cevap vermeyi hedeflemekteyiz.

Btn bu hizmetlerimizin yan?nda tasar?mdan, arama motoru optimizasyonuna ve dijital pazarlamaya kadar utan uca paket zmlerimiz ile yaz?l?m geli?tirme hizmetinin yan?nda btn sorunlara zm retmekteyiz.