- Hotspot Manager

Hotspot Manager

Hotspot Manager


blog-details


Hotspot Manager yaz?l?m? 5651 Log mevzuat? gere?i internet eri?imini kay?t alt?na almak isteyen i?letmeler iin kullan?ma sunulmu?tur. Cafe, restaurant, ?renci yurdu, otel, pansiyonlar ve ?irketler iin T.C. kimlik numaras? ve telefon do?rulamas? yaparak sistem giri?lerine izin vermektedir. Hotspot Manager yaz?l?m? ile internet hizmetinizi kullanan kullan?c?lar iin belirli h?z, sre ve kota tan?mlamalar? yapabilir, web sayfalar?n? engelleyebilirsiniz. Mikrotik firewall cihaz? ile tam uyumlu al??an Hotspot Manager sizlerle internet a??n?z? kolay ynetme ?ans? tan?maktad?r.

Sistem zellikleri Nelerdir?

?ifreli Ba?lant?; ?nternet hizmetinizi kullanmak isteyen kullan?c?lar?n T.C. kimlik ve cep telefonu numaras? do?rulama yap?larak kay?t alt?na al?n?r.

Anket Ynetimi; Wifi a??n?za ba?lanmak isteyen kullan?c?lara anket gsterimi. Anket sonras?nda internet eri?imi sa?lar.

5651 Log Kay?t; ?nternet trafi?iniz 5651 log kay?t desenine uygun olarak kay?t alt?na al?n?r ve uzak sunucular?m?zda sizler iin saklan?r.

Dost Kullan?c?; Dost kullan?c? belirlemesi yaparak istedi?iniz kullan?c?ya internet hizmetiniz limitsiz ve dengeli yapabilirsiniz.

Sayfa Engelleme; Dost kullan?c? sayfan?n grntlenmesini engelleyebilirsiniz ve engelli sayfay? ziyaret etmek isteyen kullan?c?lara belirledi?iniz sayfaya ynlendirme yapabilirsiniz. Hotspot manager ile kelime bazl? engelleme yapmakta mmkndr.

Tarife ??lemleri ve H?z Limitleme; Tarife i?lemleri zerinden tarifeler olu?turulabilir ve h?z, kota, sre tan?mlamas? yapabilirsiniz. Wifi a??n?z? kullanan m?terileriniz belirledi?iniz tarife zerinden internet hizmetini kullanabilir.